Úsporná jazda znižuje spotrebu paliva až o 20%, čo šetrí financie a životné prostredie.

Ekošoférovanie má širší záber. Začína pri zvolení vhodného dopravného prostriedku, cez výber automobilu pri kúpe, cez úspornú jazdu, používanie klimatizácie, až po ekonomické umývanie auta. Ekošoféravanie je prístup, ktorý znižuje negatívne vplyvy šoférovania, či mobility ako takej na životné prostredie.