PhDr. Peter Kačáni

  • vyšetrenie vodičov skupín C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE
  • vyšetrenie žiadateľov o skupiny C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE
  • vyšetrenie vodičov s právom prednosti v jazde a ADR
  • vyšetrenie inštruktorov autoškôl
  • vyšetrenie vodičov taxislužby
  • vyšetrenie vodičov vozidiel určených na zasielateľstvo (poštové služby)
  • vyšetrenie vodičov nariadené Policajným zborom
  • psychologické poradenstvo pre vodičov

Pracovisko má certifikát na certifikovanú činnosť dopravného psychológa

V prípade záujmu o služby dopravného psychológa nás kontaktujte