VODIČSKÝ KURZ

výcvik žiadateľov o vodičské oprávnenie skupín B, C, D, T, C-D, B-E, C-E rýchlokurzy s individuálnym prístupom inštruktora kondičné jazdy pre držiteľov vodičského oprávnenia školenia vodičov z povolania

INDIVIDUÁLNY KURZ

Individuálny vodičský kurz je veľmi výhodný pre tých, ktorí sú časovo vyťažení, prípadne potrebujú získať vodičský preukaz v čo najkratšom čase. Inštruktor po dohode s účastníkom vypracuje individuálny plán.

KONDIČNÉ JAZDY

Kondičné jazdy sú určené záujemcom, ktorí už majú vodičský preukaz a z rôznych dôvodov majú záujem zdokonaliť sa vo vedení motorového vozidla. Ide hlavne o zvládnutie vedenia motorového vozidla.

KURZ PRVEJ POMOCI

Žiadateľ o vodičské oprávnenie je pred absolvovaním skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla povinný absolvovať  akreditovaný kurz prvej pomoci a vyhovieť v skúške.